Statuten V.I.V.A.

De grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan onze vereniging