Tijdlijn V.I.V.A.

Hoogtepunten uit meer dan vijftig jaar V.I.V.A.

21 februari 2017

De notariële studievereniging V.I.V.A. is 50 jaar!

1 november 2015

Prof. mr. B.C.M. Waaijer is benoemd tot hoogleraar Notarieel recht aan de VU.

12 mei 2012

41ste LNSC Amsterdam in de Beurs van Berlage. Het thema was: ‘De flexibele BV’

21 februari 1967

Oprichting notariële studievereniging V.I.V.A. Het eerste bestuur van V.I.V.A. werd gevormd door: Sirp Wiersema, Nollie van Berge en Gerard Versluys

1958-1959

Integratie van de notariële opleiding in juridische faculteit van de VU

1959

De notariële opleiding wordt universitair.

18 november 1958

Publicatie van de nieuwe wet tot wijziging van de hoger-onderwijswet en de wet op het notarisambt in Staatblad no. 494

1956

Instelling commissie, door de ministers van Justitie en die van Onderwijs, die voorstellen in de vorm van ontwerpen moest doen m.b.t. het instellen van een universitaire notariële studie.

1951

In 1951 is de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap opgericht

1878

De notariële studie was (nog) niet universitair. Er bestonden wel notarisscholen en er bestond een staatsexamen voor het afnemen van het notarieel examen om de goede kwaliteit van opgeleide aanstaande notarissen te waarborgen.